ZŠ Jílové - "Škola pro radost"

DEN ZEMĚ 2015

 

fotogalerie

 

Hodnocení Dne Země 22. 4. 2015

 

Co se nám líbilo?

Přednáška o masožravkách

Příprava stezky pro mladší

Plnění úkolů na stezce

Zahájení školního jezírka + píseň Matko Země

Přednáška pana Daňka o rybách

Stmelení třídy

Zpívání po cestě

Jezírko

Neučení se x zábavná výuka

Exkurze po Jílovém

Stanoviště znečištění vody

Úklid přírody – zajímavé nálezy

 

 

Co bychom chtěli změnit?

Opékání těsta pro všechny třídy

Nestihli jsme všechna stanoviště

Špatná organizace stezky (7.)

Počasí – zima, brrrr

Nebyl čas na svačinu

Zlobivé a sprosté děti

Nával na obědě

Den Země 6.B

Dne 22. 4. 2015 se konal Den Země. Na naší škole vždy dělá 2. stupeň pro 1. stupeň soutěže. My jsme letos připravovali tajenky, kvízy, přiřazování, atd. pro 2. a 3. třídy. Toto vše jsme museli připravit dopředu.

Na začátku dne jsme se v 7:50 hod sešli u školního hřiště. Když se paní učitelka ujistila, že již nikdo nedorazí, šli jsme k venkovní učebně, kde bylo zahájení celého dne, který se nesl na téma – Život ve vodě a u ní. Zde se sešly všechny třídy.

Paní ředitelka ve svém úvodním projevu poděkovala těm, kdo se podíleli na vzniku našeho nového školního jezírka. A jezírko bylo rovnou pokřtěno. Na závěr úvodní části jsme si společně zazpívali píseň ,,Matko Země“.

Potom jsme šli na exkurzi na místní skládku, nyní překladiště odpadů, kde nás uvítal její vedoucí.

Nejdříve nám řekl, jak se máme na skládce chovat, aby se nám nic nestalo a poté nám vše ukázal. Třeba nádrž, kde byla uložena všechna toxická voda, která je velice jedovatá. Na skládce jsme se zvážili všichni dohromady i s paní učitelkou - tady je výsledek :

Když jsme si vše prohlédli, šli jsme na louku pod skládkou, kde jsme se nejdříve nasvačili a poté začali si již připravovat naše stanoviště. Nečekali jsme ani dlouho a přišly děti z 1.stupně a začaly chodit po našich stanovištích. Dávali jsme jim otázky o přírodě a o dalších věcech týkajících se přírody a vysvětlovali jsme jim postup a otázky. Když jsme skončili na svých stanovištích, šli jsme k ostatním, kteří už čekali.

 

Překvapilo nás, že až na několik týmů, se všichni snažili. Chování dětí bylo různé: jedni byli hodní, jiní zlobili a někteří byli dokonce drzí nebo sprostí. To se však poněkud uklidnilo, když jsme jim pohrozili ztrátou bodů kvůli chování. Zábavné bylo pozorovat je, když přemýšleli nad správnými odpověďmi. Na konci skoro nikdo ze třídy nemohl mluvit. Byl dosti studený vítr a všichni jsme museli po celou dobu mluvit.

Sluníčko se přeci jen umoudřilo a při zpáteční cestě do školy se na nás usmálo a trochu nás zahřálo. Při zpáteční cestě jsme nasadili rukavice a začali jsme sbírat odpadky. Našli jsme snad celý obývací pokoj, např. postel, stolek, gramofonové desky, popelnici a dokonce i lyže! Dost nás to udivilo. Asi černá skládka.

 

Vše jsme odnosili k nejbližším popelnicím.

Poté jsme šli do školy ještě na ukončení. Tam již byla paní ředitelka a celý 2. stupeň. Nejdříve jsme si říkali, co bylo dobré, co se nám líbilo,… Nakonec jsme si zazpívali opět písničku ,,Matko Země´´. Celý den byl hezký, zábavný, veselý, chladný a nakonec i slunečný. Den Země se nám líbil.

Třída 6.B

 

Dne 22.4.2015 jsme se zúčastnili Dne Země. My, žáci devátých tříd jsme šli do PTP na exkurzi o tom, jak se vyrábí plasty. Poté jsme se odebrali zpět ke škole, kde jsme si dali pauzu. Pak jsme šli na louku kde měla být naše stanoviště pro žáky prvních tříd. Usadili jsme se a chvíli na to začali přicházet prvňáci, téma našich stanovišť bylo „Zvířata a rostliny u vody a kolem vody“ .

Děti běhaly od jednoho stanoviště ke druhému a za chvíli měly všechno hotové.

Poté jsme se opět odebrali ke škole, kde jsme si prošli zbylá stanoviště. Potom jsme odpočívali po tak náročném dni na sluníčku.

 

Adéla Šalplachtová 9. B


 

 

DEN ZEMĚ 2014

fotogalerie

DEN ZEMĚ - 23. 4. 2014


Den Země se koná 22. 4., naše škola ale udělala výjimku a uskutečnila ho o den později. Na začátku dne se na školní minifarmu pouštěli dvě ovce a poté šla naše třída na ekostezku, kterou nám připravila třída 9. B.
Po návratu jsme šli do jedné třídy, kde jedna paní měla dvě krajty královské a chameleona. To se mi líbilo ze všeho nejvíce, protože jsme si krajty mohli vzít do rukou a chameleon byl krásně zbarvený. Pak jsme se šli podívat na domácí mazlíčky, kde jsem podle dlouhých chlupů jedno morče nazval hipízácké.
Zaujali mne také netopýři, protože jsem nevěděl, že jsou tak malí. Nakonec jsme šli na oběd.
Celý den se mi moc líbil.

Novotný Tomáš, 5.B

 

Jaký byl Den Země 1.C

Zasadili jsme stromeček. Je to meruňka. Přáli jsme mu, aby neuschnul, aby ho nikdo nezlomil, aby měl dobré kořeny, aby ho nesežrali škůdci, aby měl hodně dobrých meruněk.
Olík

Myslivectví:
Myslivci mají svou řeč. Například nohy jsou běhy. Myslivci troubí na lesní roh.
Rozdíl mezi jelenem a muflonem – jelen má parohy a každý rok je shazuje. Parohy vypadají jako větve. Muflon má rohy a neshazuje je. Rohy vypadají jako banány.
Sofie

Šli jsme se podívat na ovce a moc se nám to líbilo. Ovce se stříhaly a bylo to krásné.

Patrik

Stanoviště mazlíčků:
Viděli jsme 3 psy, 4 králíky a 2 křečky. Mohli jsme si je pohladit. Nejvíce se mi líbil zakrslý králík Eda. Má chlupatou srst a dlouhé uši.
Lucka

U včelařů:
Včely přes zimu na malou chvíli vylézají z úlu a pak se jdou zahřát do úlu. Dá se udělat z medu žvýkačka. Až vycucáš med, tak ti z toho zůstane vosk. A ten vosk se vplivne.
Lea

Dnes byl Den země.Běžel jsem s Vašíkem, Martinem a s ostatními dětmi na lavičku. Zde jsme plnili 9 úkolů. Házeli jsme kamínky do vody, skládali jsme puzzle. Úkol pro nás připravili žáci 6.A.
Dan

Stanoviště 6.B – voda.
Úkol 1: v tomto úkolu jsme měli na výběr znečištěnou vodu a kafe. Když nám vodu vyčistili, tak jsme se jí mohli napít. Za odměnu jsme dostali čokoládu.
Úkol 2: V tomto úkolu jsme měli na lístečkách napsáno voda – pití – jídlo a měli jsme k nim přiřadit věci. Pití – čaj, lahev Jídlo – jogurt, mandarinka.
Bylo to moc hezký a zábavný. Moc jsme si to užili.

Vašík

Netopýři:
Viděli jsme tři netopýry. Jednoho jsme si pohladili. Netopýr je noční tvor, ve dne spí a v noci létá. Živí se hmyzem. Žije v jeskyních nebo starých a opuštěných domech.
Dominik

 

Den Země - 4.A
Den Země je každý rok něčím výjimečný. I letos se mi líbil.
Hned ráno jsme se ve třídě naučili novou písničku, která se jmenuje Matko Země. Potom měla paní ředitelka povídání o smyslu tohoto dne. A nakonec jsme si písničku zazpívali všichni.
Potom jsme se vydali s pátou třídou směr Boží skála. Vytvořili jsme si skupinky po čtyřech a postupně jsme chodili ke stanovištím a vypracovávali úkoly, které pro nás připravili žáci z 9.B. Mně se nejvíce líbilo to, že témata byla o zvířatech.
Pak jsme se vrátili na školní pozemek a tam jsme si procházeli různá stanoviště a mohli jsme si na ohni opéct připravené těsto.
Ještě jednou jsme se vrátili do venkovní učebny a zazpívali si písničku, kterou jsme se ráno naučili. Bylo to hezké dopoledne, strávené venku, rychle to uteklo, šli jsme na oběd a potom domů.
Lucie Stehlíková, 4.A

Den Země - 8.B
Dne 23. 4. se uskutečnil jako každý rok den, kdy vzdáváme úctu naší planetě. Ráno si pro nás připravili zaměstnanci společnosti IFER povídání o lese a přístrojích, které k lesu patří. Téma nás zaujalo, ale přece jen jsme raději šli ven vyzkoušet si určování a označování stromů na školní zahradě. Každý dostal jmenovku s názvem stromu a musel ho sám najít.

Náš program pokračoval připravováním trasy pro menší žáky z 3. a 4. tříd na Boží skále. Na každém stanovišti museli řešit otázky a úkoly týkající se právě naší planety a přírody okolo nás. Děti byly nadšené a malé putování spojené s objevováním je bavilo. Za své výkony byly v cíli odměněny sladkou výhrou.

Na závěr dne jsme si vyslechli přednášku o netopýrech s malou ukázkou jejich letu a netopýra si mohli ti odvážnější z nás dokonce i pohladit.

Josefína Zimová

 

Den Země - 7.B
První část dne jsme strávili společně s druháky – společně s druhou sedmičkou jsme pro ně na louce za sídlištěm připravili jedenáct stanovišť. Druháci byli rozděleni do trojic, obcházeli jednotlivá stanoviště a plnili úkoly na téma zvířata. Sestavovali zvířecí rodiny, přiřazovali zvířata ke stopám, životnímu prostředí nebo obydlí, hádali zvuky zvířat, luštili křížovku nebo se něco dozvěděli o chovu domácích mazlíčků od jejich majitelů. Na závěr dostali sladkou odměnu a mohli si nechat namalovat obličej. V druhé části dopoledne jsme se vypravili do jílovské čističky. Tam jsme se dozvěděli, jak se čistí voda z jílovské kanalizace a pak jsme pokračovali na Borek k našemu spolužákovi Jirkovi Boreckému, který nás seznámil s provozem domácí čističky, která čistí vodu z jejich domácnosti. Vyčištěnou vodu pak mohou používat jako užitkovou.

Celý den nám přálo počasí, a tak nám ani nevadila cesta pěšky zpátky do školy.

 

DEN ZEMĚ - 23. 4. 2013


Letošním tématem pro Den Země byla VODA a té byly věnovány činnosti na 1. stupni.
V 1. – 3. ročníku se aktivity zaměřily především na význam vody pro člověka a na náměty vedoucí k úsporám vody. Také se žáci věnovali znázornění koloběhu vody v přírodě. Žáci 4. a 5. tříd pak navazovali činnostmi ukazujícími cestu vody k lidem a zpět do přírody.
Novinkou v tomto roce byla Ekostezka, tedy trasa se stanovišti, kde žáci plnili různé přírodovědné a environmentální úkoly. Po ročnících si žáci 2. stupně se svými třídními učiteli pro své prvostupňové spolužáky zvolili a vytyčili trasu v okolí Jílového a připravili úkoly pro stanoviště. Ekostezku na místě obodovali, vyhodnotili, vyhlásili výsledky a odměnili jednotlové hlídky.
Žáci 2. stupně ještě absolvovali tradiční kolečko exkurzí představujících základní ekologické problémy – nakládání člověka s vodou a odpady. Šesťáci a sedmáci navštívili tudíž skládku odpadů a ČOV v Jílovém, osmáky přijali ve firmě IFER – Výzkumném ústavu lesních ekosystémů. Deváťáci se vypravili do firmy PTP group, která recykluje PET láhve. Všechny exkurze byly pěkně připravené a pro žáky poučné.
Osmáci se navíc stihli podílet na vylepšování školního areálu, a to vybudováním přístupové cesty k ohništi.

Každoročně v dubnu žáci se svými třídními učiteli uklízí přírodu v okolí školy a v okolí Jílového. Také letos naplnili a odnosili ke kontejnerům mnoho pytlů s odpadem od nepořádných občanů.

KK

 

Den Země 2010

V letošním roce vyšel den na čtvrtek 22.4.a ten den bylo ve škole i kolem školy opravdu živo. Postaral se o to především první stupeň. První třídy byly na návštěvě ve 4.B a učili se správně třídit odpad. Druháčci byli na plavání a činnosti spojené s tímto dnem si rozdělili do dalších dnů. Třeťáci a páťáci vyrazili do okolí školy a uklízeli odpadky po sobě, svých spolužácích a možná i po ostatních spoluobčanech. Děti ze 4.A pod vedením paní učitelky přesazovaly pokojové květiny ze tříd i ostatních prostor školy. V druhé polovině dopoledne byly pro žáky prvního stupně v areálu školy připraveny ekologické hry pro zábavu i poučení. Na závěr si všechny děti zakreslily svou stopu jako symboliku stopy, kterou každý z nás v přírodě zanechává.

Druhý stupeň měl různorodou činnost. Žáci ze 7.B šli opět opravit studánku do Drnky. Loni ji pěkně opravili, přes zimu ji lesní technika pěkně rozjezdila, a tak měly děti opět plné ruce práce. Děti ze 6. B šly od školy směrem Halíře, uklízely a za odměnu si prohlédly štolu.

Naši deváťáci asistovali u sběru starého papíru a vyráběli předměty z plastových lahví. Jejich zdařilý krokodýl teď vítá příchozí u hlavního vchodu do školy. Někteří se podíleli na výstavbě dalšího herního prvku v areálu - improvizovaných ruských kuželek.

Ostatní třídy vyrazily na tematické exkurze do Prahy - 6.A s 8.B byly v Botanické zahradě v Tróji a ve skleníku Fata Morgana, žáci ze 7.A a 8.A byli v Ekotechnickém muzeu v Praze Bubenči. Děti ze speciálních tříd byly v Náprstkově muzeu a na historických místech Prahy.

V rámci kampaně "Ukliďme svět" vyrazila většina tříd v tomto dubnovém týdnu do okolí školy vyzbrojena pytli a pracovními rukavicemi, aby to co my mnozí v přírodě "odložíme", dopravila na místa k odkládání určená, tedy ke kontejnerům na odpad.

Den Země se nám vydařil, zůstala za námi spousta práce, dozvěděli jsme se spoustu nových informací, viděli mnoho zajímavého a dokonce nám přálo i počasí.

Kateřina Krištůfková

© 2010 ZŠ Jílové u Prahy "Škola pro radost"

Vytvořeno službou Webnode