ZŠ Jílové - "Škola pro radost"

2015 - 2016

Den Země 6. A 

Nejprve jsme se seznámili s historií Dne Země pomocí textu, který byl rozstřihán do podoby puzzle.

Následně jsme vyrazili kolem školního hřiště směrem k Chotouni a snažili se postupně plnit úkoly, které jsme si před tím při třídnické hodině vybrali jako zajímavé a nás bavící.

I když velmi brzy někteří z nás únavou málem padali, přes to jsme se na úkoly vrhli srdnatě a statečně. Nejprve se nám postavil do cesty krásný dub - někteří z nás ho kreslili, jiní dělali frotáž jeho kůry, jiní ho měřili a znalci jazyků si s ním dokonce povídali.

U Jílovského potoka jsme potichu poslouchali (a následně kreslili) okolní zvuky, potom zkoumali život ve vodě, abychom mohli posoudit jeho kvalitu. Také jsme vyráběli frotážové obrázky jarních listů stromů a květin. U rybníku Ráčku jsme vytvářeli obrázky z přírodnin a zachmuřeně pozorovali listy bolševníků - to je nebezpečná invazivní rostlina. Přes kopec jsme se trochu drsnou cestou propracovali až k bývalé skládce, kde jsme měli domluvenu exkurzi. Po ní jsme opět seběhli k rybníku a v rychlosti uskutečnili jeho průzkum. Při zpáteční cestě jsme si (ti, co chtěli) zkusili chůzi lesem naboso, ve dvojicích posílili ostatní smysly ve chvíli, kdy jsme přišli o zrak, zahráli si několikrát placáka a nafotili se na místě, které se nám líbí - tedy u skalek, které se nacházejí blízko soutoku Jílovského a Chotouňského potoka.

Nezapomněli jsme samozřejmě na úklid odpadu a naplnili plastem a směsí 2 pytle. Také jsme se během výpravy domluvili, že po jejím skončení věnujeme z třídních peněz 560,- Kč na podporu akce RUN AND HELP, při němž škola získávala peníze na pomoc paní na vozíku.

Důležité výstupy (kromě těch, které jsou na fotografiích a na obrázcích):

 

Výzkum Jílovského potoka:

Nalezli jsme blešivce, několik druhů plochých jepic, plovavé jepice rosu Baetis, chrostíky s přenosnou schránkou i bez ní, larvy i kukly muchniček, ploštěnku, vodního plže - když jsme vše spočítali pomocí biotického indexu, vyšlo nám číslo 7,1, což je důkaz poměrně vysoké kvality tohoto potoka.

Výzkum rybníku Ráček:

Nalezli jsme snůšky skokanů, plovoucí larvu jepice, drobné vodní korýše, vodního brouka příkopníčka. Kdysi byl tento rybník intenzivně využíván ke koupání, dnes by asi každého odpudil. V jednom místě kousek od hráze jsme nalezli rašící bolševníky velkolepé - nebezpečnou invazivní rostlinu.

Rozhovor s dubem:

My: Čau, dube. Jak je?

Dub: Jo, dobře, ale jsem unavený.

My: Stalo se Ti něco?

Dub: Zasáhl mě blesk. A spodní větve mám mrtvé. Jinak jsem ale v dobrém stavu.

My: Kolik, měříš? A kolik Ti je let?

Dub:18 metrů a kolik je mi let, to nevím, jsem ale už hodně starý. Obvod kmene mám přes 4 metry.

My: S kým kamarádíš?

Dub: Žijou na mně veverky a ptáci a taky spousta hmyzu.

Exkurze na bývalou skládku:

Skládka komunálního odpadu byla ukončena v roce 2015, zaujímá plochu cca 3,5 ha. V současnosti se využívá jako překladiště odpadu, z nějž část je odvezena do malešické spalovny, část na skládku v Benátkách nad Jizerou. O provoz se stará firma AVE.

Ve většině prostoru probíhá rozklad starého odpadu, při kterém vzniká bioplyn - metan, jehož množství je ale malé, a proto se v prostoru skládky spaluje.

Pocity z chůze naboso:

 

Terka: Trochu to štípalo, ale moc se mi to líbilo.

Kačka: Bylo to dobré, ale s botama je to lepší.

Klára: Když jsem šla bosa, tak se mi to líbilo a bylo to příjemné, i když jsme šli lesem.

Filipa: Šla jsem po cestě a kamenech, takže mi byla zima.

Viki: Bylo to dobrý, jen je škoda, že nás bylo tak málo.

Zuzka: Chtěla bych si to zkusit určitě znova. Měkkost, trochu studené a občas bolestivé, jinak super.

Pavel: Bylo to divný, ale příjemný a bavilo mě to.

 

Pocity z pohybu bez zraku:

 

Klára: Vedla mě Filipa a občas jsem si nebyla kvůli nerovnostem terénu jistá, ale hodně se mi to líbilo.

Filipa: Klára mě vedla rychle, ale jinak to bylo fajn.

Standa: Matyášovi jsem nejdřív věřil, ale pak už ne, protože mě zavedl do díry a pak ke kořeni, o který jsem zakopl.

Roman: Když jsem byl slepý, tak jsem se obával, že spadnu. Když jsem byl vůdce, tak jsem se smál.

Jirka: Když jsem byl slepý, tak jsem zakopl, když jsem byl vůdce, tak jsem se snažil Romana hlídat.

Julča: Moc se mi to líbilo, bylo to vtipný.

Niky: Bylo to dobrý, Terka byla srandovní, jak spadla - bylo to superrrrr.

Kačka: Bylo to dobré, ale slepá nechci být.

Šárka: Bylo to super, ale Julča mě navedl na Romana, Mirka a Matěje. Chvilku jsme šli za ruce, chvilku po hlase.

Ondra M.: Slepý být nikdy nechci.

Patrik: Bylo to divné, slepý být nikdy nechci.

Zuzka: Kiki jsem plně věřila a až na několik pádů super.

Kiki: Když jsem měla zavřené oči, tak jsem měla strach, že mě Zuzka zavede někam, kde třeba spadnu. Ale bylo to super,

David: Mně se to líbilo, ale bál jsem se, že spadnu.

Šimon: Líbilo se mi to, protože to byl zvláštní pocit.

Matěj: Bylo to zajímavé, více jsem využíval další smysly. Líbilo se mi to.

Mirek: Bylo to zajímavé, ke konci jsem se začal motat.

Ondra K.: Pocit bezmoci, strachu. Věřil jsem Pavlovi.

 

Den Země 6.C

1) pojem Den Země – svátek 22. 4.

2) aktivity v přírodě – obrazy z přírodnin, projít trasu poslepu (1 vidoucí vede 1 slepého)

3) hry v přírodě

4) skládka TKO a překladiště na Radlíku – přednáška o minulosti, současnosti a budoucnosti skládky na Radlíku, téma třídění odpadů, využití odpadů,  skládkování, spalování odpadů, problematika znečišťování přírody

Den Země 2.B

Ve třídě jsme sledovali video o přírodě, kde jsme viděli krásné

 záběry naši Země. Byly tam také záběry, které se nám nelíbily. Bylo

tam, jaké lidé dokážou Zemi ničit.

Vytvářeli jsme plakát se vzkazy pro naši Zemi.

Uklidili jsme nedaleký lesík Na Kocandě. Bylo tam spousta odpadků.

Našli jsme krabice od vína, pet lahve, železo, igelit, dokonce i ošacení.

Většinu z toho jsme vytřídili a odnesli do správného kontejneru.

Den Země 2.A

V pátek 22. dubna jsme oslavili Den Země výpravou do okolí školy, abychom se věnovali činnostem, na kterých jsme se v týdnu předem ve třídě dohodli.

Vydali jsme se na Boží skálu a utábořili se kousek pod ní na okraji lesa, abychom si užili les i sluníčko a nádherně rozkvetlou přírodu.

Nejdříve si děti ve dvojicích "pohovořily" se svým vybraným stromem. Někteří pak rozhovor předvedli ostatním. Velký úspěch měla procházka po vlastnoručně zhotoveném hmatovém chodníčku, navíc poslepu. Minutu ticha jsme si zopakovali na různých místech. Obrázky si děti zkoušely tvořit pomocí přírodních barviv. Natálka pohotově napsala pro Den Země básničku. Někteří hledali zajímavé místo, aby na něm vytvořili stezku nebo hřiště pro broučky a pak ho i představili.

Na závěr si každý našel a doupravil jednoduchý hudební nástroj a Matce Zemi jsme několikrát zazpívali.

Každoročně se také v dubnu v rámci kampaně Ukliďme Česko zaměřujeme na "úklid" přírody a nejinak to bylo letos. Děti se sice cestou činily, ale mnoho námi spatřených odpadků jsme zatím uklidit nezvládli.

fota

© 2010 ZŠ Jílové u Prahy "Škola pro radost"

Vytvořeno službou Webnode