ZŠ Jílové - "Škola pro radost"

Zápisy ze schůzek

Zápis ze schůzky Ekotýmu č. 8

Datum:

2. 12. 2015

soubor ve formátu pdf.

Zápis ze schůzky Ekotýmu č. 7

Datum:

18. 11. 2015

zápis ve formátu pdf. 

Zápis ze schůzky Ekotýmu č.6

Datum: 

4. 11. 2015        

zápis ve formátu pdf. 

Zápis ze schůzky Ekotýmu č. 5

Datum:

14. 10. 2015; 7:15 – 8:30

 

Místo:

ZŠ Jílové u Prahy, učebna 66

 

Přítomni:

Jan Vrtiška, Katka Vrtišková, Katka Krištůfková, Marek Havelka, žáci dle samostatného seznamu docházky

1. Řízení schůzky se poprvé ujal předseda. Na začátku spolu s týmem Energie vedl stmelovací aktivity. Následně předal informace o tom, kde se nacházejí zápisy ze schůzek a další důležité informace (disk P, nástěnky, web Ekoškoly).

 

2. Kontrola úkolů z minulé schůzky:

KDO

 

 

CO

 

 

TERMÍN

 

 

všechny minitýmy

 

 

Zkontaktovat se se svým koordinátorem a rozpracovat do příští schůzky jednotlivé návrhy aktivit, případně doplnit další.

 

 

splněno

 

 

Nástěnkáři

 

 

Upravit jednotlivé nástěnky Ekotýmu.

 

 

odloženo do příští schůzky

 

 

Filipa Janoušková

 

 

Vyjednat u paní ředitelky odhlasovanou variantu Hřbitova odpadků.

 

 

odloženo do příští schůzky; proběhlo jednání s pí uč. Dvořákovou ohledně vzhledu školního Hřbitova odpadků formou říčních valounů

 

 

ekotým Voda

 

 

Zjistit, jestli se někdo další kromě7. A zapojí do akce Čistá voda Sázava, vysvětlit zájemcům, o co se jedná a v případě zájmu zajistit přihlášení se do soutěže.

Připravit 1. badatelskou výpravu na výzkum potoků.

 

 

vznikl tým i ze 7. B

naplánována na 17. 10. 2015

 

 

ekotým Prostředí

 

 

Předat všem třídním učitelům požadavek na označení pokojových rostlin ve svých třídách a vysvětlit důvody.

 

 

splněno

 

 

ekotým Odpady

 

 

Seznámit s tříděním odpadů 1. a 2. třídy

 

 

splněno

 

 

ekotým Doprava

 

 

Připravit otázky pro výzkum dopravních možností a zvyklostí v minulosti.

 

 

rozpracováno

 

 

ekotým Energie

 

 

Připravit na příští schůzku teambuildingové aktivity.

 

 

splněno

 

 

8. B

 

 

Aktivity ke Světovému dni zvířat.

 

 

splněno, viz fotodokumentace

 

 

p. uč. Vrtišková

p. uč. Vrtiška

 

 

Plody podzimu – výstava podzimních plodů ve vestibulu školy + Hmatové sáčky lesních plodů

Popisky k vystaveným exponátům plodů podzimu

 

 

splněno, hmatové sáčky kolují mezi třídami 1. st.

splněno

 

 

7. A + 7. B

 

 

Anketa mezi občany Jílového a okolí o vztahu k ŽP a přírodě

 

 

je uskutečněna a zpracována viz příloha – odpovědi získány od 166 lidí

 

 

Vejři – 8. A

 

 

Soutěž CO

 

2 liga

průběžně

 

 

7. A + další zájemci

 

 

Soutěž Čistá řeka Sázava

 

 

týmy se zaregistrovaly

 

 

 

Zápis ze schůzky Ekotýmu č. 4

 

Datum:          30. 9. 2015

Čas:                 7:15-8:30

Místo:             ZŠ Jílové u Prahy, učebna č. 66

Přítomni:      Jan Vrtiška, Kateřina Vrtišková. Marek Havelka, žáci dle samostatného seznamu

 

Program:

 1. Žáci, kteří nebyli přítomni na minulé schůzce Ekotýmu si vybrali, do kterého z minitýmu by chtěl patřit.

Jindra David – 6. B – Doprava

Adamová Natálka – 2. A – Doprava

Procházka Tomáš – 2. C - Doprava

 

 1. Týmové hry připravené předsedou Ekotýmu a členy minitýmu prostředí.

 

 1. Proběhlo seznámení s plánovanou přípravou Hřbitova odpadků v areálu školy a prezentace možností. Materiály byly předány týmu Odpady k projednání. Členové Ekotýmu odhlasovali preferovanou možnost. Vyjednavač týmu Odpady Filipa Janoušková vyjedná odhlasovanou verzi s paní ředitelkou.
  1. 21 hlasů pro „pohřebiště“
  2. 5 hlasů pro „les není smetiště“
  3. 2 hlasy pro stůl
  4. 0 hlasů pro „kmen stromu“

 

 1. Jednotlivé minitýmy po diskuzi uvnitř týmu představili ostatním členům Ekotýmu, čemu by se chtěli v nejbližší době věnovat:

 

 1. Voda
  1. Zapojit více tříd (nyní zapojena 7. A) do akce Čistá voda Sázava (vytvoření praktického vzdělávacího materiálu – pracovní listy, hra, soutěže; do 15. 10. 2015 je nutno podat přihlášku; do 29. 2. 2016 připravit výstup).
  2. Zabývat se spotřebou vody ve škole.
  3. Průzkum potoků v okolí s využitím bioindikátorů, pozorovacích aktivit a základních fyzikálních a chemických měření (spojit s týmem Doprava) – badatelský celoroční projekt – výstupem bude sborníček.

 

 1. Prostředí
  1. Zapojit se do projektu Živá zahrada.
  2. Třídit odpady i v areálu školy (dohodnout se s týmem Odpady).
  3. Označit cedulkou pokojové rostliny ve třídách (chovat se k nim tak, jak je potřeba – voda, teplota, hnojení, přesazování).

 

 1. Odpady
  1. Byli jsme vybráni v rámci akce Litter Less (zaměřena na snižování množství odpadů; mezinárodní spolupráce; 13. 10. školení pro učitele). Zahájení kampaně je na Světový den Ekoškol – 7. 11. 2015. Na počátku je potřeba udělat analýzu odpadů, které škola vytváří.
  2. Vermikompostéry do tříd – pokud půjde zakoupit v rámci kampaně Litter Less
  3. Propagace pravidla 3R.

 

 1. Energie
  1. Škola se zapojila do akce CO2 liga – tým Vejři z 8. A. Do konce dnešního dne (30. 9. 2015) je možné se ještě přihlásit. Koordinuje paní učitelka Šilháčková.
  2. Měření teplot pyrometrem (úniky tepla) kolem vchodových dveří.
  3. Plán zorganizovat ve škole během školního roku „den bez elektřiny“ – nutno rozpracovat.

 

 1. Doprava
  1. Pořádání cyklovýletů nebo pěších výletů (spojit s akcemi týmu Voda) a vytvoření hledačky v rámci Jílového u Prahy a okolí
  2. Celoškolní výzkum dnešní dopravy ve srovnání s dopravou prarodičů – tým připraví otázky.

 

 1. Členové Ekotýmu byli informováni o tom, kdo z dospělých koordinuje které role a týmy a byly rozdány pracovní listy jednotlivým minitýmům

 

ENERGIE p. uč. HAVELKA

VODA p. uč. KRIŠTŮFKOVÁ, p. uč. VRTIŠKOVÁ

ODPADY p. uč. KRIŠTŮFKOVÁ

DOPRAVA p. uč. VRTIŠKOVÁ

PROSTŘEÍ p. uč. VRTIŠKA

 

PŘEDSEDA p. uč. VRTIŠKA

BAVIČI (ekotýmečky se střídají) p. uč. VRTIŠKA

KRONIKÁŘI p. uč. KRIŠTŮFKOVÁ

NÁSTĚNKÁŘI p. uč. HAVELKA

ZAPISOVATELÉ p. uč. HAVELKA

NOVINÁŘI p. uč. VRTIŠKOVÁ

VÝTVARNÍCI p. uč. VRTIŠKOVÁ

 

 1. Další plánované aktivity mající vztah k Ekoškole:

 

 1. SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT à aktivity zajistí 8. A s p. uč. Ludvíkovou; třídám bude též nabídnut zvířecí test (p. uč. Vrtiška) a ve vestibulu školy bude umístěna výstava toho, co lidé okoukali od zvířat

 

 1. JABLKOBRANÍ à koordinátorem p. ředitelka Trčková – pondělí 5. 10. 2015

 

 

 1. PLODY PODZIMU à výstava podzimních plodů ve vestibulu školy

 

 

 1. Úkoly

 

 1.  
 1.  
 •  

všechny minitýmy

Zkontaktovat se se svým koordinátorem a rozpracovat do příští schůzky jednotlivé návrhy aktivit, případně doplnit další.

14. 10. 2015

 •  

Upravit jednotlivé nástěnky Ekotýmu.

30. 9. 2015

Filipa Janoušková

Vyjednat u paní ředitelky odhlasovanou variantu Hřbitova odpadků.

9. 10. 2015

ekotým Voda

Zjistit, jestli se někdo další kromě7. A zapojí do akce Čistá voda Sázava, vysvětlit zájemcům, o co se jedná a v případě zájmu zajistit přihlášení se do soutěže

Připravit 1. Badatelskou výpravu na výzkum potoků.

14. 10. 2015

 

 

14. 10. 2015

ekotým Prostředí

Předat všem třídním učitelům požadavek na označení pokojových rostlin ve svých třídách a vysvětlit důvody.

 1.  

ekotým ODPADY

Seznámit s tříděním odpadů 1. a 2. třídy

7. 10. 2015

ekotým Doprava

Připravit otázky pro výzkum dopravních možností a zvyklostí v minulosti.

14. 10. 2015

ekotým ENERGIE

Připravit na příští schůzku teambuildingové aktivity.

14. 10. 2015

8. A

Aktivity ke Světovému dni zvířat.

5. 10. 2015

p. uč. Vrtišková

 

 

p. uč. Vrtiška

Plody podzimu – výstava podzimních plodů ve vestibulu školy + Hmatové sáčky lesních plodů

 

Popisky k vystaveným exponátům plodů podzimu

říjen 2015

7. A + 7. B

Anketa mezi občany Jílového a okolí o vztahu k ŽP a přírodě

2. 10. 2015

Vejři – 8. A

Soutěž CO2 liga

 •  

7. A + další zájemci

Soutěž Čistá řeka Sázava

do 29. 2. 2016

 

 1. Příští schůzka Ekotýmu se uskuteční 14. 10. 2015 v 7:15,

schůzka vedení Ekotýmu – předseda + vedoucí Ekotýmečků + dospělí – pondělí 12. 10. 2015 od 7:15 hod.

 

Zapsal: Marek Havelka

Zápis z 3. schůzky Ekotýmu ve školním roce 2015/2016

Datum:          16.9.2015

Čas:                 7:15-8:40

Místo:            ZŠ Jílové u Prahy, učebna 66

Přítomni:       Jan Vrtiška, Marek Havelka, Kateřina Vrtišková, Kateřina Krištůfková, žáci dle seznamu docházky

 1. Po zahajovacích týmových aktivitách byla diskutována Pravidla Ekotýmu. Po zopakování pěti pravidel schválených v loňském roce bývalými členy Ekotýmu a vysvětlení, co znamenají, přítomní členové odhlasovali (pravidlo po pravidlu), že budopu platit i nadále. Kromě prvních pěti pravidel bylo členy Ekotýmu navrženo i pravidlo šesté, které bylo rovněž hlasováním schváleno. Platná pravidla Ekotýmu jsou tedy:
  1. Víme, proč tady jsme.
  2. Chceme pro všechny něco udělat.
  3. Chodíme na schůzky včas.
  4. Pomáháme si navzájem.
  5. Jsme nositelé zpráv mezi ekotýmem a třídami (a to obousměrně).
  6. Snažíme se být všichni aktivní, všichni se zapojujeme a plníme úkoly, na kterých jsme se dohodli.

 

 1. Následně členové Ekotýmu schválili návrh, že bude pokračovat v minulosti nastavený systém práce v pěti základních minitýmech (odpady, Doprava, Voda, Energie, Prostředí).  Přítomní členové si na základě vlastních preferencí vybrali, ve kterém z týmů by chtěli pracovat a následně si každý tým zvolil svého vedoucího. Nastavení týmů je tedy toto (dnes nepřítomní členové se připojí do některého z týmů později):

 

 1. Prostředí

Jan Hovorka (8.A)– vedoucí týmu

Tereza Škábová (6.A)

Jakub Kukla (8.A)

Leontýna Vacková (7.A)

Valerie Nagyová (3.C)

Jan Hovorka (8.A)

Antonín Hovorka (4.C)

 

 1. Voda

Nikola Mikulová (6.B) – vedoucí týmu

Veronika Křečková (5.B)

Karolína Virtová (2.B)

Andrea Štěpánková (3.B)

Denisa Vopařilová (4.B)

Jana Prčková (4.B)

 

 1. Odpady

David Štika (6.C) – vedioucí týmu

Martin Vrba (6.C)

Filipa Janoušková (6.A)

Veronika Volešáková (2.B)

Kristýna Kosová (5.A)

 

 1. Doprava

Šimon Ventura (4.A) – vedoucí týmu

Emil Cienciala (9.A)

Jan Kudělka (2.A)

Hana Pelikánová (3.C)

Eliška Bartoňová (3.B)

 

 1. Energie

Jiří Čížek (8.B) – vedoucí týmu

Tomáš Novotný (7.B)

Adam Dvořák (8.B)

Matyáš Hampl (3.A)

Ondřej Müller (4.C)
 

 

 1. V další části schůzky proběhlo hlasování o předsedovi Ekotýmu (3 kandidáti) a obsazení do dalších rolí, které byly na 1. schůzce Ekotýmu navrženy jako důležité pro práci (na základě dobrovolnosti). Role v Ekotýmu pro školní rok 2015/2016 (kromě výše uvedených vedoucích minitýmů) jsou následující:

 

Předseda Ekotýmu:Jakub Kukla (8.A)

 

Nástěnkáři: Filipa Janoušková (6.A), Kristýna Kosová (5.A), Leontýna Vacková (7.A), Veronika Volešáková (2.B)

Zapisovatelé: Veronika Křečková (5.B), Kristýna Kosová (5.A)

Kronikáři: Hana Pelikánová (3.C), Valerie Nagyová (3.C), Matyáš Hampl (3.A)

Novináři: Filipa Janoušková (6.A), Kristýna Kosová (5.A)

Výtvarníci: Tereza Škábová (6.A)

Ondřej Müller (4.C)

Jiří Čížek (8.B)

Adam Dvořák (8.B)

Antonín Hovorka (4.C)

 

Poslíček a vyjednavač: za Ekotým jako celek Jakub Kukla (8.A)

za problematiku jednotlivých minitýmů

Odpady – Filipa Janoušková (6.A)

Doprava – Emil Cienciala (9.A)

Energie – Tomáš Novotný (7.B)

Voda - Nikola Mikulová (6.B)

Prostředí - Jan Hovorka (8.A)

Bavič:nebude stálý kandidát – přípravu her a aktivit pro každou schůzku bude mít na starost vždy jeden z minitýmů

 

 

 1. Schůzka Ekotýmu pokračovala přípravou akce Týden mobility a kontrolou úkolů zadaných na minulé schůzce:
 • Všechny úkoly byly splněny, ale bylo zjištěno, že předání informací do třídy nezastoupené v Ekotýmu (9.B) neproběhlo. Opatření: Informace předá bezodkladně Jan Vrtiška, následně bude zajišťovat zástupce paralelní třídy daného ročníku.
 • Žáci ze 6. A připravili plakáty, které vyvěsí dnes odpoledne, případně v následujících dnech. Je potřeba dohodnout (schválit) umístění na plánovaných místech.
 • Členové Ekotýmu vyplní tabulku připravenou pro Týden mobility a proberou výsledky s třídními učiteli. Celkové výdledky budou probrány na příští schůzce Ekotýmu.
 • Byly připraveny i dvě nové aktivity v souvislosti s Týdnem mobility:
  • 6. A připravila divadelní představení pro Dům seniorů. Součástí bude i položení 6 otázek seniorům a zjišťování, jak se za jejich mládí dopravovali do školy a jaké dopravní prostředky měli ve svém dětství k dispozici.
  • 6. A příští týden uskuteční štafetový běh na 5km na oslavu šetrného druhu dopravy. Akce je brána též jako výzva pro ostatní třídy školy

 

 1. Jednotlivé minitýmy se zamysleli nad možnými aktivitami. V tuto chvíli uvažují o:
 • Energie – CO2 výzva
 • Voda – soutěž Čistá Sázava + dlouhodobý cíl umístit perlátory na 2. stupeň
 • Prostředí – třídit odpady i v areálu školy, nejen v budově + projekt Živá zahrada + více využívat venkovní učebnu a postavit další
 • Doprava – spočítat průjezd automobilů v určité části města Jílové u Prahy včetně vytíženosti (obsazení) vozidel) + pomoct ostatním při týdnu dopravy + domluvit se s nástěnkáři a vyvěsit články o dopravě
 • Odpady – prezentace pro první a druhé třídy o tom, jak se má správně třídit odpad + výzkum ohledně třídění

 

 1. Další nápady a úkoly:
 • Ve školním roce 2015/2016 zahájit výpočet Ekostopy za školu, v následujících letech pak porovnávat
 • Žáci informují ve svých třídách o tom, že došlo k volbě předsedy a rozdělení dalších rolí v Ekotýmu. Termín: 16. 9. 2015
 • Žáci vyřídí ve třídách na třídnické hodině, že Ekotým přijímá i externí spolupracovníky. Termín: 16. 9. 2015
 • Žáci v třídnických hodinách zdůrazní, že vítáme jakýkoliv nápad na aktivity pro Ekotým. Termín: 16. 9. 2015
 • Žáci na třídnických hodinách informnují, že příští týden bude zahájena akce Plody podzimu a že každý může nosit do školy zajímavé plody a výpěstky na výstavu. Termín předání informace: 16. 9. 2015
 • Žáci  připomenou na třídnických hodinách, že v sobotu 19. 9. 2015 se koná Pochod za šlojířem a účast je vítána. Termín předání informace: 16. 9. 2015
 • Žáci provedou vyhodnocení Týdne mobility ve svých třídách. Členové minitýmu Doprava pomáhají ve všech třídách, je-li to potřeba a zajistí, že bude vyhodnoceno i ve třídách, které nemají své zástupce v Ekotýmu. Termín: 25. 9. 2015 (probereme na příští schůzce Ekotýmu)
 • Nástěnkáři spočítají nástěnky ve škole a rozmyslí si, k čemu bude každá z nich sloužit. Termín: do 30. 9. 2015;
 • Jan Vrtiška předá informace k týdnu mobility do 9. B. Termín: 16. 9. 2015
 • Zástupci paralelních tříd budou předávat informace do tříd, které v daný okamžik nebudou mít svého zástupce v Ekotýmu: průběžně
 • Žáci ze 6. A vyvěsí plakáty připravené pro týden mobility na schválená místa. Termín: 16.-17.9.2015
 • Zástupci minitýmu Odpady mají schůzku v Po 21. 9. v uč. č. 7 a projednají přípravu prezentace pro 1. a 2. Ročník – garant Katka Krištůfková

 

 1. Příští schůzka Ekotýmu se bude konat 30. 9. 2015

 

 

Zapsal: Marek Havelka

 

 

Zápis z 2. schůzky Ekotýmu ve školním roce 2015/2016

 

Datum:          9.9.2015

Čas konání: 7:15 – 8:30

Místo:            ZŠ Jílové u Prahy, učebna č.66

Přítomní:       Jan Vrtiška, Marek Havelka, Kateřina Vrtišková, Kateřina Krištůfková, žáci dle samostatného seznamu docházky ve složce Ekotýmu

 

 1. Přivítání členů Ekotýmu, ověření, zda byly splněny úkoly z minulé schůzky – tj. předání přísluných informací do tříd, nápady na akce pro Týden mobility (pozn. Splnění přítomnými potvrzeno) a seznámení s programem Ekotýmu na aktuální schůzce.

 

 1. Práce ve skupinkách formou hry a následné diskuze na téma Týden mobility – co je to Týden mobility, proč se koná, koho se týká, co si členové Ekotýmu pod pojmem Týden mobility představují apod. Následně sílení nápadů s těmito výsledky:

 

 • Akce, která má přispět k méně znečištěnému ovzduší
 • Přispívá k většímu využívání ekologických dopravních prostředků („oprášíme kola, koloběžky“, můžeme více chodit pěšky, jet na koni apod.)
 • Je to jedna z akcí Ekotýmu, která má naučit lidi chodit pěšky
 • Akce spojená se soutěží tříd
 • Slouží k motivaci spolužáků, aby chodili pěšky a k informování veřejnosti o problémech dopravy ve vztahu k ekologii
 • Jde o problém celého světa
 • Součástí jsou kampaně ohledně bezpečnosti na silnicích
 • Jde o soubor akcí, které mají informovat veřejnost, že používání aut zatěžuje životní prostředí a motivovat je k vyzkoušení a nejlépe i dalšímu používání ekologicky přívětivější dopravy (mobilita), k častější chůzi pěšky (zdraví) a přispět k větší bezpečnosti v dopravě.

 

 

 1. Diskuze o detailech akcí, které se uskuteční v rámci týdne mobility:
 1. Dopravní hřiště pro žáky 1. stupně (pondělí až středa)
 2. Motivační akce pro všechny třídy s cílem snížit ekologickou zátěž při cestě do a ze školy. Principy:
  • v pátek dopoledne členové Ekotýmu zjistí ve třídách, jak se dopravili do školy a ze školy jednotliví žáci v dané třídě ve čtvrtek 10.9. a v pátek 11.9. (včetně plánu, jak se dopraví v pátek ze školy)
  • následně informují třídu, že za různé způsoby dopravy jsou přiděleny body (bylo odhlasováno členy Ekotýmu). Spočítají, kolik bodů získala daná třída za zmíněné dva dny a seznámí třídu s detaily připravené akce, tedy s tím, že cílem každé třídy by mělo být v rámci Týdne mobility (minimálně ve čtvrtek 17.9. a pátek 18.9). zvolit ekologičtější (a tedy více bodovaný) typ dopravy a že každý může (měl by) tipovat, k jakému zlepšení ve třídě za týden dojde. Žáci pak budou mít za úkol (s přispěním členů Ekotýmu) motivovat během víkendu a první poloviny následujícího týdne sami sebe a všichni žáci pak i své rodiče k dosažení co nejlepšího výsledku.
  • Bylo dohodnuto následující bodování:
   • A1 (jeden člověk v autě) – 0 bodů
   • A2 (dva lidé v autě) – 1 bod
   • A3 (tři lidé v autě) – 2 body
   • A4 (čtyři lidé v autě) – 3 body
   • A5 (pět a více lidí v autě) – 4 body
   • B (autobus) – 5 bodů
   • KJ (Kolo, koloběžka a pěší chůze pro obyvatele Jílového) – 7 bodů
   • KP (kolo, pěší chůze či koloběžka pro přespolní) – 10 bodů
  • Za přespolní se pro účely akce považují i obyvatelé Jílového- Borku, Jílového – Radlíku apod.
  • Do bodování se bude započítávat i doprava třídních učitelů

 

 1. Diskuze o dalších možných akcích a nápadech:

Seznam bude zaslán všem třídním učitelům s možností zapojit se do některých z nich/převzít patronát, případně navrhnout další aktivity.

 • cestování do školy dříve a dnes – výzkum mezi seniory a pamětníky
 • pěší vycházka v rámci výuky
 • literární nebo výtvarná soutěž na téma – můj největší cyklistický výkon, šetrná doprava, hezky pěšky, …
 • vytvoření návrhu cyklovýletu po okolí města – popis trasy, převýšení, zajímavosti na trase, délka, … - chtěli bychom postupně vytvářet sborníček cyklovýletů do okolí
 • pracovní listy týkající se šetrné dopravy
 • mapování projíždějících aut po vybraných silnicích v okolí školy a vytíženosti aut – zpracování pomocí tabulek a grafů - I
 • štafeta v rámci třídy – na předem naměřenou vzdálenost (např. 5 km v areálu školy v podobě okruhů nebo běhu tam zpátky)
 • běh pro radost – štafetový běh týmů složených z deváťáků a prvňáků – v areálu školy
 • cyklozávod  (jízda zručnosti) v areálu školy
 • zmapování nebezpečných a nepříjemných míst ve městě pro cyklisty a pěší a předání podkladu zastupitelům města + návrhy na změny – anketa mezi dětmi a jejich rodiči à už jenom přemýšlení nad tím je součástí výchovy a vzdělávání a také rozvoje občanské angažovanosti
 • vytvořit informační plakáty pro občany a rozvěsit je po městě – šetrná doprava, alternativy k jízdě autem – dohodnuto, že záštitu bude mít VI.A (připraví plakáty k rozvěšení)
 • vzdálenost všech žáků a učitelů od školy (zaokrouhlená na půlky kilometru) à bude součástí formuláře, který rozešle třídním učitelům paní učitelka Krištůfková

 

 

 1. Úkoly:
  1. Žáci – členové Ekotýmu seznámí třídní učitele s detaily Týdne mobility a ostatním žákům v rámci třídnické hodiny řeknou, že se koná akce Dopravní hřiště pro první stupeň 14.-16.9. a že budou i další akce, k nimž bližší informace teprve dostanou – termín: dnes (9.9.2015)
  2. Kateřina Krištůfková – rozešle třídním učitelům tabulku pro hodnocení způsobu dopravy dle dohodnutých výše uvedených principů – termín: čtvrtek 10.9.2015
  3. Jan Vrtiška – rozešle třídním učitelům seznam návrhů na možné další aktivity pro týden mobility – termín: čtvrtek 10.9.2015
  4. Žáci – spočítají body za dopravu ve čtvrtek a pátek (10.-11.9.) ve svých třídách a v pátek následně seznámí spolužáky s detaily akce – termín: pátek 11.9.2015

 

 1. Příští schůzka Ekotýmu se uskuteční ve středu 16.9.2015 v 7:15 hod, další pak budou ve 14 denních intervalech.

 

 

Zapsal: Marek Havelka

Zápis z 1. schůzky Ekotýmu ve školním roce 2015/2016

 

Datum: 3.9.2015

Čas: 8:00 – 10:45

Místo konání: ZŠ Jílové u Prahy, učebna přírodopisu, tělocvična

Přítomní:

za vyučující: Květa Trčková, Jan Vrtiška, Kateřina Vrtišková, Marek Havelka, Kateřina Krištůfková

za externí spolupráci:  Jaroslava Konecká (Oddělení životního prostředí Městského úřadu)

za žáky: viz tabulka Docházka na schůzky Ekotýmu.

 

 1. Na úvod paní ředitelka Trčková přivítala členy Ekotýmu, představila zástupce za pedagogický sbor i nového externího spolupracovníka Ekotýmu z Oddělení životního prostředí Městského úřadu Jílové u Prahy a shrnula výsledky práce Ekotýmu za předcházející období, která vyústila v obhajobu titulu Ekoškola platného pro následující čtyřleté období.
 2. Následně byl tým informován o tom, že paní ředitelka Trčková v následujícím období nebude vedoucím týmu, ale bude se nadále příležitostně práce týmu účastnit. Novým vedoucím Ekotýmu je pan učitel Jan Vrtiška.
 3. Členové týmu byli informováni změnách ve sběru hliníku. Prvním úkolem členů týmu je informovat ve svých třídách všechny o tom, že nově je potřeba rozdělovat zvlášť vypláchnuté a sešlápnuté plechovky od ostatního hliníku. (nepřítomné členy Ekotýmu zastupují žáci z paralelních tříd – tzn. také odnášejí informace do dané paralelní třídy) 
 4. Pan učitel Vrtiška shrnul zejména pro nováčky, co je to Ekoškola, jaká jsou základní témata, čím se zabývá obvykle Ekotým a informoval, jaký je následující program první schůzky týmu. Zároveň informoval přítomné o tom, že ZŠ Jílové poprvé v historii bude hostit seminář pro ostatní Ekoškoly.
 5. Po přesunu skupiny do tělocvičny a seznamovacích aktivitách se členové zabývali 4 tématy:
  1. Co  bych rád(a) v Ekotýmu dělal(a), co by mě bavilo.

Po práci v sedmi skupinkách byl zájem shrnut takto:

 • Chodit do přírody – 7x
 • Kreslit plakáty – 5x
 • Dělat pokusy venku i uvnitř, mikroskopovat – 3x
 • Pozorovat zvířata – 3x
 • Hrát tematické hry – 3x
 • Plánovat akce a to, co by se mohlo na škole změnit ve vztahu k ekologii – 2x
 • Povídat si o recyklaci a recyklovat odpad – 2x
 • Vymýšlet soutěže pro třídy – 2x
 • Informovat ostatní ve škole i mimo školu o práci Ekotýmu – 1x
 • Získávat/hledat informace v počítačové učebně – 1x
 • Jet na vícedenní výpravu – 1x
 • Provádět badatelské výzkumy – 1x
 • Sami něco dělat, nejen poslouchat – 1x
 • Zpívat písničky o přírodě – 1x
  1. Jaké role by měly v Ekotýmu existovat?

Ve stejných skupinách členové navrhli tyto role:

 • Předseda
 • Poslíček + vyjednávač
 • Nástěnkář + jeho zástupce
 • Výtvarník (výtvarníci)
 • Mluvčí
 • Kronikář
 • Fotograf
 • Zpracovatel fotografií
 • Údržbář
 • Zapisovatel
 • Badatel/průzkumník
 • Zdravotník/ošetřovatelka
 • „pokusný králík“
 • Pozn. nenavrhli roli typu „novinář“
  1. Která oblast Ekoškoly mě zajímá, na čem bych chtěl(a) pracovat?

Každý přítomný člen Ekotýmu (žák) sdělil preferenci sám za sebe. Souhrn je následující:

 

 

 na 1. místě

na 2. místě

VODA

7X

 

ENERGIE

6X

2X

ODPADY

6X

 

PROSTŘEDÍ

11X

1X

DOPRAVA

4X

 

 1. Návrhy, kterým akcím by se Ekotým mohl věnovat:

Den Země

Den Ekotýmu – výlet

Týden mobility

Den stromů

Partnerství stromů

Školní jezírko

Hmyzí domky

Den zvířat

Ekoden (včetně zaměření na recyklaci)

 1. Následně proběhla diskuze k tématu Týden mobility. Členové Ekotýmu byli seznámeni s návrhem, že by se letos nekonala soutěž mezi třídami s bodovým určením dle jednotlivých typů dopravy do školy, ale mohla by proběhnout tipovací soutěž uvnitř tříd, která zabezpečí, že žádná třída by nebyla diskriminována z důvodu většího počtu dojíždějících žáků. Smyslem by bylo nejprve na základ stanoveného bodového ohodnocení jednotlivých typů dopravy obodovat standardní chování třídy (např. dva dny před zahájením týdne mobility), následně by si žáci každé třídy zkusili dát ambiciózní závazek na zlepšení a tipy, jak se zlepšení podaří. Poté by se diskusí doma snažili alespoň dva dny v týdnu mobility (ideálně stejné dny, ve kterých probíhalo původní měření) volit ekologičtější způsob dopravy, proběhlo by nové měření a porovnání s tipy. Úkolem pro členy Ekotýmu je v tuto chvíli pouze informovat (bezodkladně) ve svých třídách, že přespříští týden proběhne Týden mobility (bez detailů) a do příští schůzky Ekotýmu se zamyslet nad případnými dalšími akcemi v Týdnu mobility.
 2. Dalším úkolem pro členy Ekotýmu je do příštího týdne promyslet, jak dostat do školy v rámci připravované soutěžní akce co nejvíce baterií pro sběr.
 3. Dle dohody připraví Filipa Janoušková a Šimon Ventura krátké články o první schůzce Ekotýmu a pošlou je některému z členů pedagogického sboru zapojených do Ekotýmu (do příští schůzky).
 4. Příští schůzka Ekotýmu – St 9. 9. v 7:15

 

Zapsal: Marek Havelka

 

 

 

 

© 2010 ZŠ Jílové u Prahy "Škola pro radost"

Vytvořeno službou Webnode