ZŠ Jílové - "Škola pro radost"

Jak to začalo?

Slavnostní zahájení projektu Ekoškola s mezinárodní účastí na naší škole proběhlo 31.ledna 2008. Ve školní jídelně se sešla většina účastníků. Kromě žáků , učitelů a zaměstnanců školy se do projektu zapojili i zástupci města p. Beranová a p. Borský.

     Je to projekt dlouhodobý a certifikát je udílen pouze na dva roky. Po uplynutí této doby musí být znovu titul obnoven.

     Cesta k získání není snadná. Prvním krokem je vytvoření pracovních týmů ,což znamená, že zástupci ze 4. -9. tříd ( 2 - 4 z každé třídy) se podle zájmu rozdělí do pracovních skupin.

     Ve druhém kroku budou tyto pracovní skupiny provádět zmapování současného stavu školy. A následně vytvoří a připraví tzv. akční plán, třetí krok projektu, jak postupovat při zlepšování současného stavu.

     Chtěli bychom sledovat 4 základní oblasti - energie, voda, prostředí vně i uvnitř školy a odpady. Čtvrtým a asi nejtěžším úkolem projektu bude samotné uskutečnění, které by mělo vést ke zlepšení současného stavu.

     A na co bychom se chtěli soustředit?

     Především na snižování produkce odpadu, na snížení spotřeby vody a energie a také, aby naše okolí bylo pěkné.

     Jednotlivé kroky budeme sledovat a postupně informovat i širší veřejnost o plnění jednotlivých úkolů.

     Vedoucí projektu na naší škole je p.uč. K. Krištůfková, která zároveň vede skupinu, jež bude zkoumat oblast odpadů. Garantem je p. ředitelka PaedDr. K. Trčková. Oblast energie zajišťuje p.uč. Mgr. Sv. Šilháčková, oblast vody p.uč. Ing. I.Jabůrková a PhDr. I. Krejčí, oblast prostředí p.uč. Mgr. K. Kohoutková a p.uč. Ing. M. Pešta. Informační servis povede p. uč. Mgr. S. Fourová.

     První schůzky pracovních týmů proběhly v průběhu února. Byly rozdány první úkoly a celý projekt na naší škole začíná.

Za informační servis M. Vocetková (8. A), D. Bínová (6. A), D. Rybářová (6. A), N. Hadrychová (6. A)

© 2010 ZŠ Jílové u Prahy "Škola pro radost"

Vytvořeno službou Webnode