ZŠ Jílové - "Škola pro radost"

Projekt Strefowa pokračuje

06.05.2018 21:15

Naše škola se v rámci programu Ekoškola zapojila jako jedna ze tří pilotních škol do mezinárodního projektu STREFOWA, který se zaměřuje na prevenci vzniku potravinového odpadu. V projektu spolupracují kromě České republiky i Rakousko, Polsko, Maďarsko a Itálie. Česká republika má na starosti vzdělávání ve školách a koordinátorem je organizace GLOPOLIS. 

Součástí programu je analýza nakládání s potravinami ve škole a následně vzdělávání žáků i učitelů v této problematice (workshopy, miniprojekty). Postupně bude také připraveno 6 učebních lekcí, které mají pilotní školy za úkol vyzkoušet a připomínkovat, aby mohla následně být vytvořena konečná verze.Ta bude následně nabídnuta dalším školám ve všech zapojených státech.

V rámci hodiny globální výchovy jsme ověřovali první z těchto lekcí, jejímž cílem bylo ukázat vliv plýtvání jídlem na různé sféry Země i oblasti lidského života. Při lekci byly využity prvky skládankového učení (domovský tým, práce expertů s texty, společné sdílení) a naše skupina má k současné podobě lekce řadu připomínek, které formou zpětné vazby poskytneme autorům lekce.

Zpráva z výzkumu o plýtvání jídlem

© 2010 ZŠ Jílové u Prahy "Škola pro radost"

Vytvořeno službou Webnode