ZŠ Jílové - "Škola pro radost"

 

Plán 2011 - 2012

Opět jsme se po dvou letech  věnovali analýze současného stavu školy a zmapovali ji ve všech oblastech Ekoškoly. Zjistili jsme tak, kam jsme se za uplynulé dva roky posunuli a vytvořili výstupy pro další období. Základními tématy Ekoškoly jsou ENERGIE, VODA ODPADY A PROSTŘEDÍ ŠKOLY. Snažíme se tedy zlepšovat provoz a činnost školy právě z těchto hledisek.

Zde můžete vidět, jak se nám daří:

ENERGIE - Nové úkoly

ČINNOST

ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

PLNĚNÍ

Popsat vypínače ve třídách 2.stupně

Alice P.- 9.B

Marek P. – 8.A

do poloviny října

splnila Alice

Doplnit popisky
k vypínačům na chodbách po výměně vypínačů
Katka Š.
Eliška R. – 5.B
do poloviny října splněno

Poučení – svícení, větrání, žaluzie

Jirka J. – 5.B

 

Nesplnil,
ukončil činnost v Ekotýmu

Zjistit stav žaluzií ve třídách

Paulina S.,
Nikola Ž. 7.A

září

Splněno - podzim

Umístit cedulky
k vypínačům připomínající zhasínání
Denisa J. – 3.B Eliška, Katka – 5.B březen, duben splněno

 

ODPADY - Nové úkoly

ČINNOST

ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

PLNĚNÍ

Odnášet pravidelně bioodpad ze školní kuchyně
na kompost

Mirek T. – Sp.1

pravidelně ve škol. r. 2011-2012

plněno

Koše na tříděný odpad ve škol. jídelně

Denisa J.
Kristýna K.
3.B 

do poloviny října

splnila Denisa

Koše na tříděný odpad pro areál fotbal. hřiště

Lukáš N., Kristýna S. 9.A
Dan V., Jakub D.
5.A

do poloviny října

splněno žáky 5.A

Poučení pro žáky 1. tříd

Majda E., Pája P.
6.B 

říjen

Nesplněno, Majda ukončila činnost v Ek.

Otázky pro škol. kuchyni

Jirka J.- 5.B

září

splněno

 

PROSTŘEDÍ - Nové úkoly

ČINNOST

ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

PLNĚNÍ

Obnova twisteru na 2.st.

Alice P.- 9.B

Míša S.- 8.B

do 21. 10.

splněno 

Lavičky na chodby 2.st

Jenda N., Martin F.- 8.B

říjen - listopad

Projednáno s paní řed.,
nákup ve šk. r. 2012/13

Označení dveří do jídelny 

 

 

 

Označení dveří na WC a některé třídy

Lukáš N.

do poloviny listopadu

splněno - únor

Sázení stromů v areálu školy

7.ročník 

21. 10.

 splněno
 3 stromy

Údržba ptačích budek

Př. praktika 7.roč.

říjen

 splněno 4.11.
 7.A

Popsat dřeviny v areálu školy

p. Boučková
p. Pešta

šk.r. 2011/12

 

 

PROSTŘEDÍ - DLOUHODOBÉ úkoly

ČINNOST

ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

PLNĚNÍ

Školní klub

Paní ředitelka
Ekotým
Žákovský senát

Září 2010/2011

splněno 

Venkovní učebna

p.řed. Trčková p.Pešta
ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem

Stavba je součástí schváleného projektu Zóna aktivního odpočinku při ZŠ (realizace 2012)

 

Školní arboretum (popsané dřeviny, informační tabule, dopňované o další druhy dřevin)

p.řed. Trčková p.Krištůfková p.Pešta
Ekotým

Stavba je součástí schváleného projektu Arboretum a NS Stromy ve městě (realizace 2012)

 

Naučná stezka

p.řed. Trčková
p.Krištůfková
p.Pešta
Ekotým
ve spolupráci s IFEREM

Stavba je součástí schváleného projektu Arboretum a NS Stromy ve městě (realizace 2012)

 

 

ZPRAVODAJOVÉ – úkoly

CO?

KDO?

DOKDY?

ANO - NE

Článek z prv. setkání – Jílov. školák

Jirka J.

Alice P.

září

splněno

 

Informace pro veřejnost o sběru hliníku – Jílovské noviny

Jirka J.

září

splněno

Článek o návštěvě Ekotýmu ve Vraném nad Vltavou

Jirka J.

říjen

splněno

Článek o hospodaření s odpady ze školní kuchyně a jídelny Jirka J. říjen splněno

Článeky ze schůzek Ekotýmu

Jirka J. škol. r. 2011-2012 plněno průběžně, okamžitě
Článek o semináři
STOPY MOJÍ EKOŠKOLY
Jirka J. listopad splněno

 

© 2010 ZŠ Jílové u Prahy "Škola pro radost"

Vytvořeno službou Webnode