ZŠ Jílové - "Škola pro radost"

Poznáváme náš region

Ekotým ZŠ Jílové u Prahy

vyhlašuje dlouhodobou detektivní a vlastivědnou soutěž

pro žáky 3. – 9. tříd

 

POZNÁVÁME NÁŠ REGION

 

Propozice soutěže

 

Soutěž je určena pro jednotlivce ze 3. – 9. tříd ZŠ Jílové u Prahy ve 2 kategoriích (3. -5. třída a 6. – 9. třída). Je rozdělena do soutěžních kol, každé z nich bude trvat zhruba 1 měsíc. Každé soutěžní kolo se bude skládat z testu a z prémiového úkolu – což může být nějaké luštění, hra či poznávačka. Žáci budou při řešení soutěžních úkolů rozvíjet své znalosti z různých vyučovacích předmětů, např. zeměpis, vlastivěda, dějepis, přírodopis, přírodověda, prvouka, literatura, hudební výchova, informatika, fyzika, … a prokazovat svoji schopnost vyhledávat a zpracovávat informace.

Každý úkol má předem deklarovanou bodovou hodnotu.

Po sečtení bodů za každé kolo budou vyhodnoceni nejlepší účastníci kola. Soutěžící, který získá nejvíce bodů za všechna kola v ročníku, se stane celkovým vítězem.

Vítězové jednotlivých kol a celkový vítěz obdrží od školy cenu.

 

Soutěžní práce je možno odevzdávat v papírové či elektronické podobě p. uč. Krištůfkové, p. uč. Vrtiškové, p. uč. Havelkovi či p. uč. Vrtiškovi.

 

Zadání každého kola bude k dispozici na školních nástěnkách a také na školních webových stránkách projektu Ekoškola (https://ekoskola-zsjilove.webnode.cz/) v rubrice „soutěž Poznáváme náš region“

 

 

  1. kolo má uzávěrku ve čtvrtek 31. 3. 2016
  2. kolo má uzávěrku v pátek 29. 4. 2016
  3. kolo má uzávěrku v úterý 31. 5. 2016

Výsledková listina

© 2010 ZŠ Jílové u Prahy "Škola pro radost"

Vytvořeno službou Webnode